ATLETI ATLETICA VALLE DI CEMBRA - COMPLEANNI
5 Agosto Damiano Fedel
5 Agosto Aurora Andretti
5 Agosto Thomas Pelz
6 Agosto Fabiano Gottardi
7 Agosto Giorgia Iachemet
9 Agosto Daniele Pigoni
11 Agosto Giacomo Clementi
12 Agosto Federico Damaggio
15 Agosto Maria Chiara Murolo
16 Agosto Gianmarco Lazzeri